Ծառայություններ

Խորհրդատվություն (անվճար)

 

Մեղվաբույծի տրամադրում 

 

Մեղվանոցի պրոֆիլակտիկ ստուգում 

 

Մեղվաընտանիքների (մեղվանոցի)  տեղափոխում 

 

Մեղվապահական դասընթացներ , վերապատրաստումներ

 

Մեղվապահական սարքավորումների և հոսքագծերի  վերանորոգում

 

Մեղվապահական գույքի պարագաների  առաքում

 

Մեղվապահական սարքավորումների  տրամադրում ժամանակավոր օգտագործման